ຮ່ວມໃຈພັດທະນາສັງຄົມ ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ເນັ້ນໃສ່ປະສິທິຜົນ

ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນ ບົນຄວາມສຸກ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊທ໌ ຂອງສະມາຄົມ ແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ

ສະມາຄົມ ແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ (ມຮພ)

Meaying Huamjai Phathana (MHP)

Women Mobilizing for Development Association

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສະມາຄົມ
ສະມາຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ (MHP) ເປັນອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (NPA) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ດຳລັດວ່າ ດ້ວຍສະມາຄົມ 115/ນຍ, ລົງວັນທີ່ 29 ເມສາ ປີ 2009; ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ແລະໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ່ 13 ກໍລະກົດ ປີ 2010 ໂດຍ ທ່ານເຈົ້າແຂວງໆ ບໍ່ແກ້ວ;
ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມ MHP ໄດ້ຈົດທະບຽນ ດ້ວຍດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມ 238/ລບ, ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017 ແລະຮັບຮອງເອົາ ລະບຽບ ແລະຄະນະບໍລິຫານ ຂອງສະມາຄົມໂດຍ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ, ສະມາຄົມມີພະນັກງານ 21 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ, ມີປະທານ, ຮອງປະທານ, ມີທີປຶກສາກິດຕິມາສັກ, ປະກອບມີ 5 ໝ່ວຍງານ.
………………………………………………………………………………………………………..
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ GALS
Previous
Next

ທີຢູ່ຂອງສະມາຄົມ

  • ຫ້ອງການ ສະມາຄົມ ແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຂອນແກ້ວ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ສປປ ລາວ.
  • ເບີໂທ/ແຟັກ ຫ້ອງການ: (+856) 084 211 227
  • ໂທລະສັບມືຖື: (+85620) 2238 4252; 5858 1207; 20 2855 4993
  • ອີເມວ: info@mhplaos.com,  vansymhp@gmail.com;
  • ເວັບໄຊ້: http://mhplaos.com
  • ເຟດບຸກເພຈ໌: www.facebook.com/mhplaos

ການບໍລິການຂອງເຮົາ

ວີດີໂອ